AICHI SR-123 12米塑膠履帶高空作業車,出勤敦親睦鄰任務

2016-11-02

磐石企業本著敦親睦鄰,人人助我,我助人人的責任,

出動AICHI SR-123 12米塑膠履帶高空作業車,

出勤敦親睦鄰任務支援生水汽車透天別墅辦公室屋頂維護工程。
12009834_696196487181335_1761455459532575818_n

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

歡迎加入我們的社群,瞭解更多最新消息!
磐石官方: www.pan-shi.com.tw
Facebook: www.facebook.com/panshi.company
Line官方:@panshi
公司電話: 07-6235799
業務手機: 0982913578